Prinsjesdag 2017: dit zijn de plannen voor 2018

19 september 2017nieuws

Netwerk Notarissen heeft de Prinsjesdagplannen doorgenomen op maatregelen voor huis, bedrijf en relatie/gezin. Ook zijn de plannen uit eerdere jaren bekeken die per 1 januari 2018 worden ingevoerd. Hieronder staan de belangrijkste plannen op hoofdlijnen. De plannen worden de komende tijd in de Tweede en Eerste Kamer besproken. Daarom is het nog niet zeker of de plannen zoals die vandaag zijn gepresenteerd ook precies zo in 2018 worden ingevoerd.minder belasting in box 3


De ‘spaartaks’ is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. Vorig jaar is al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief wordt belast. Door de schijven die sinds 2017 voor box 3 gelden, komt het erop neer dat hoe meer vermogen er in box 3 zit, hoe zwaarder dit belast wordt. Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor 2018 verlaagd. Dit leidt ertoe dat iedereen wat minder belasting gaat betalen in box 3.bv-vorm wordt aantrekkelijker


Voor ondernemers wordt de bv-vorm een aantrekkelijkere ondernemingsvorm. Dit komt omdat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting, waarvoor een tarief van 20% geldt, wordt verruimd. Voor 2018 geldt dat over een winst van 250.000 euro 20% belasting wordt geheven. Op dit moment is dat nog over een winst van 200.000 euro.

verhoogde giftenaftrek aan culturele instelling blijft gehandhaafd

In 2012 is een verhoogde giftenaftrek aan een culturele instelling geïntroduceerd. Hiermee kan de schenker meer dan alleen het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aftrekken. Dus een extra belastingvoordeel bij schenken. Bij de introductie is bepaald dat deze verhoging zou vervallen per 1 januari 2018. Omdat dit onderwerp door een volgend kabinet moet worden behandeld, heeft het demissionaire kabinet besloten de verhoogde giftenaftrek voor 2018 te handhaven.hypotheekrenteaftrek


Het maximale tarief waartegen hypotheekrente in de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken, wordt jaarlijks met 0,5% verlaagd. Voor 2018 betekent dit dat de hypotheekrente maximaal tegen 49,5% kan worden afgetrokken. De jaarlijkse verlaging geldt overigens tot 2041; er kan dan maximaal tegen 38% worden afgetrokken.

Er geldt al een aantal jaren een hypotheekplafond. Voor het jaar 2017 geldt dat je hypotheekrente kunt aftrekken tot 101% van de aankoopprijs van de woning, in 2018 daalt het toegestane percentage naar 100% als je geld leent bij de bank. 


monumentenafrek

Een eigenaar van een monument kan gebruik maken van de monumentenaftrek. Dit betekent kort gezegd dat een monumenteneigenaar 80% van de onderhoudskosten van het monument mag aftrekken in de belastingaangifte. Daardoor wordt minder inkomstenbelasting betaald.

Vorig jaar wilde het kabinet de monumentenaftrek vanaf 2017 afschaffen maar dit plan is uitgesteld en nog ’n keer uitgesteld. In 2018 kan in ieder geval nog gebruik worden gemaakt van de monumentenaftrek.

Goed om te weten is dat de monumentenaftrek niet geldt voor alle onderhoudskosten. Het gaat alleen om kosten die de eigenaar maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Vooraf zekerheid over welke kosten aftrekbaar zijn en welke niet? Dit kan vooraf worden afgestemd met de Belastingdienst. Hiervoor staat op de website van de Belastingdienst een speciaal formulier.belastingbesparing met huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract


In 2013 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over het ‘huwelijk voor 1 dag’ van twee zakenpartners die daarmee belasting wilden besparen. Dit ‘huwelijk’ had geen realiteitsgehalte voor de Hoge Raad en had alleen als doel de Belastingdienst om de tuin te leiden. Het kabinet stelt daarom voor de wet te wijzigen om vast te leggen dat er schenkbelasting moet worden betaald als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract alleen vanuit het perspectief van belastingvoordeel wordt gesloten.
De wetswijziging is ingewikkeld geformuleerd en ook andere wijzigingen door huwelijkse voorwaarden kunnen er wellicht onder vallen. Dit roept een aantal vragen die Netwerk Notarissen bij de politiek onder de aandacht brengt.

verder in het nieuws

13 februari 2018nieuws

Liefde op Valentijnsdag gevonden! Maar hoe ga je nu verder?

Als je de ware liefde hebt gevonden heb je nog heel wat te kiezen. Want hoe ga je verder op de manier die het beste bij jullie past? Er zijn...

lees verder >
12 februari 2018nieuws

Netwerk Notarissen komt met donorclausule i.v.m. nieuwe donorwet

Netwerk Notarissen bereiden zich voor op de nieuwe wet over donorregistratie. Op dinsdag 13 februari a.s. wordt in de Eerste Kamer over deze wet gestemd. Als de wet wordt aangenomen...

lees verder >
12 februari 2018nieuws

Netwerk Notarissen komt met donorclausule in verband met nieuwe donorwet

Op dinsdag 13 februari a.s. wordt in de Eerste Kamer over de nieuwe donorwet gestemd. Netwerk Notarissen heeft voor de nieuwe donorwet een donorclausule ontwikkeld die kan worden opgenomen in...

lees verder >