trouwen

Trouwen en je bedrijf

Veel ondernemers maken huwelijkse voorwaarden. Waarom? Een van de redenen is vaak om de partner te beschermen tegen de risico’s van het bedrijf. Door huwelijkse voorwaarden te maken houd je namelijk de vermogens gescheiden. Schuldeisers van het bedrijf kunnen dan niet aankloppen bij de partner van de ondernemer. Een andere reden om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen is om te voorkomen dat het bedrijf moet worden gedeeld bij een echtscheiding.

Toch zijn er ook ondernemers die voor de gemeenschap van goederen kiezen. Bijvoorbeeld omdat hun bedrijf weinig zakelijke risico’s heeft of omdat het juist de bedoeling is bij scheiding het bedrijf fifty-fifty te delen omdat beide partners in het bedrijf werken.


trouwen

Trouwen en kinderen

Waarom trouwen partners vaak als er kinderen (op komst) zijn? Omdat er dan in één klap een heleboel is geregeld. Bijvoorbeeld dat als een van de partners overlijdt, de achterblijvende partners alles erft. De kinderen moeten dan op hun erfdeel wachten tot beide ouders zijn overleden. En dat alles zonder een testament te maken.

Een andere reden om te trouwen als er kinderen zijn is dat er dan verschillende mogelijkheden zijn om de ene partner die minder werkt om voor de kinderen te zorgen, ook in het inkomen te laten meedelen.


trouwen

Erfenissen, schenkingen en het huwelijk

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, deel je bij echtscheiding alle ontvangen erfenissen en schenkingen. Dit is anders als je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt of als degene van wie je de erfenis krijgt in het testament een uitsluitingsclausule heeft opgenomen. Een uitsluitingsclausule kan ook bij een schenking worden vastgelegd. Een uitsluitingsclausule betekent dat de erfenis of schenking niet hoeft te worden gedeeld met een ex.

Als je zeker wilt weten dat je bij scheiding geen ontvangen erfenissen of schenkingen hoeft te delen, dan moet je dat zelf in huwelijkse voorwaarden regelen. Je bent er dan niet afhankelijk van of degene die nalaat of een schenking doet voor een uitsluitingsclausule kiest. 


trouwen

Je vermogen en het huwelijk

Trouwen heeft gevolgen voor het vermogen van jou en je partner. Met vermogen bedoelen we je bezittingen (zoals bijvoorbeeld een huis en spaargeld) en schulden (bijvoorbeeld een hypotheek of een andere lening). Kies je voor gemeenschap van goederen? Dan worden jullie twee vermogens één vermogen. Van dit vermogen krijgt ieder de helft bij een echtscheiding. Je deelt dus in elkaars vermogen, ook in het vermogen dat jullie hadden voordat jullie gingen trouwen. Als je huwelijkse voorwaarden maakt, kun je zelf bepalen of en welk vermogen je deelt bij een echtscheiding.

Als je een erfenis of schenking hebt gekregen, dan kan het zo zijn dat je die niet hoeft te delen bij een echtscheiding. Daar lees je hieronder meer over. 

 

Als je gaat scheiden, moet je bij een gemeenschap van goederen het samen eens zien te worden wie welke bezittingen krijgt. Dat jij iets vóór het huwelijk van je eigen geld hebt gekocht, wil niet automatisch zeggen dat je het ook na de echtscheiding weer terug krijgt. Beide partners hebben er namelijk evenveel recht op. Bij huwelijkse voorwaarden ligt dat vaak anders; daar is het duidelijker wie welke bezittingen krijgt bij een echtscheiding.


trouwen

Pensioen voor jou en je partner

Bij echtscheiding moet de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen ieder voor de helft worden verdeeld. De partner die minder pensioen heeft opgebouwd krijgt dan een gedeelte van het ouderdomspensioen dat de ex-partner bij het ingaan van het pensioen ontvangt. In de huwelijkse voorwaarden kunnen partners andere afspraken maken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat pensioen niet wordt gedeeld; of de afspraak dat ook het pensioen wordt gedeeld dat is opgebouwd in de periode dat de partners samenwoonden. 


We willen weten waar we aan toe zijn.
Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.
Wat als het houden van verdwenen is?

Wil je weten waar je ‘ja’ tegen zegt als je elkaar het ‘ja woord’ geeft?

Wil je weten wat een huwelijk zakelijk en juridisch voor jullie betekent? Maak dan een afspraak met een Netwerknotaris. Voor tips, informatie en om de finesses van jullie huwelijk goed te regelen. Klik hier en maak een afspraak.

notaris vinden